etikan

İçeriğe git

Ana menü:


HİLMİ ETİKAN
Belgesel Film Yönetmeni - Festival Yöneticisi
Öğretmen bir ailede ( Ziya Etikan 1913-1992 / Meşküre Etikan 1918-1997 ), 1949 yılında Giresun'da doğdu. İlk okul eğitimini Eskişehir Adalet İlkokulu'nda aldı. Orta öğrenimini İstanbul Galatasaray Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı.1973 yılında "Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı" bölümünü bitirdi. 1977 yılına kadar Paris'te, " Conservatoire Libre du Cinéma Français " ye devam ederek diploma aldı. Yine ayni dönemde, “Sorbonne Üniversitesi”nde sinema-edebiyat ilişkilerini konu alan mastır çalışması yaptı.1977 yılından başlayarak fotograf ve sinema dersleri verdi. Başta İFSAK ( İstanbul Fotograf ve Sinema Amatörleri Derneği ) ve TÜRSAK ( Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı) olmak üzere, çeşitli kurumlarda sinema birimleri oluşturdu. DİSK ( Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) foto film merkezini kurdu ve 1980 tarihine kadar yöneticiliğini yaptı. “Belgesel Sinemacılar Birliği”  (BSB) meslek örgütünde yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Programını ve yürütücülüğünü yaptığı eğitim seminerleri ile ülkemizdeki sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulundu. "İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakülteleri"nde dersler verdi. Halen kisafilm.com web sayfasının editörlüğünü yapmaktadır. Birçok belgesel film gerçekleştirmiş olan Hilmi Etikan, ulusal ve uluslararası film festivallerinde düzenleyici ve jüri üyesi olarak görev almıştır. Değişik kurumlarca verilmiş “Emek ve Onur Ödülleri” ne sahiptir.

HİLMİ ETİKAN
Documentary Film Director - Festival Manager
He graduated from “Hacettepe University-Department of French Language and Literature” in 1973. He attended the " Conservatoire Libre du Cinéma Français " in Paris until 1977 and received his diploma. In the same period, he completed his master's study at the “Sorbonne University” on the relations between cinema and literature. Beginning in 1977, he gave photography and cinema lessons. He established cinema units in various institutions, especially IFSAK (Istanbul Photography and Cinema Amateurs Association) and TÜRSAK (Turkish Cinema and Audiovisual Culture Foundation). He founded the DISK (Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey) photo film centre and served as its director until 1980. He served as a member of the board of directors in the (BSB) “Professional organization of the Association of Documentary Filmmakers”. He contributed to the development of the cinema culture in our country with the program and the training seminars he conducted. He gave lectures at “Istanbul University” and “Marmara University” communication faculties. Hilmi Etikan, who has directed many documentary films, has been an organizer and jury member at national and international film festivals. It has "Labor and Honor Awards" given by different institutions.


* 1973 "YENİ DERGİ" Ulusal Yönetmenlerle söyleşiler ( Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Erdoğan Tokatlı....)
* 1995 "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Video Festivali" Seçici Kurul Üyesi
* 1995-2002 tarihleri arasında TÜRSAK ( Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfi ) Yönetim Kurulu Üyesi
* 1997 "Inter Film Festival" Seçici Kurul Üyesi –Almanya
* 1998 "Bodrum Çevre Filmleri Festivali" Seçici Kurul Üyesi
* 1999 "Méridiens Film Festiva"l Seçici Kurul Üyesi - Fransa
* 2000 "Crakow Film Festival" Seçici Kurul Üyesi - Polonya
* 2000 "Kalamata Int.Documentary Film Festival" Seçici Kurul Üyesi – Yunanistan
* 2002 "Etats Généraux du Film Documentaire" - Fransa
* 2006 "JCI Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali" Seçici Kurul Üyesi-İstanbul
* 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015  tarihlerinde "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2007-2008 "İstanbul Üniversitesi İletişim Fak. Radyo - TV ve Sinema Böl." Öğretim Görevlisi
* 2007-2008 "Belgesel Sinemacılar Birliğ"i Yönetim Kurulu Üyesi
* 2007-2016 tarihleri boyunca "Adana Uluslararası Film Festivali Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Bölümü" Koordinatörü
* 2009 "Antalya Altın Portakal Film Festivali" Kısa Film Seçici Kurul Üyesi
* 2010-2011 "Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve TV Böl." Öğretim Görevlisi
* 2011 "Rome Independant Film Festivali Seçici Kurul Üyesi" - İtalya
* 2011 "Türkei / Deutschland Film Festivali" Seçici Kurul Üyesi - Almanya
* 2012 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması” komisyonu üst kurul üyesi.
* 2012 "Khouribga Belgesel Film Festivali" Seçici Kurul Üyesi - Fas
* 2013-2016 "Belgesel Sinemacılar Birliği Haysiyet Kurulu" ve "Denetleme Kurulu" Üyesi
* 2014 "HIV&AIDS Kisa Film Yarisması" İzmir-Seçici Kurul Üyesi
* 2015 "Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble" Seçici Kurul Üyesi - Fransa
* 2015 "65+ Yaşlı Hakları Derneği - Yaşsız Ruhlara Dokunmak İçin Dikkat Çek" Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü.
* 2016 "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2016-2017 Kültür Bakanlığı "Geleceğin Sineması" Değerlendirme Kurulu Üyesi.
* 2017 "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2018 "Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali" Seçici Kurul Üyesi-Bursa
* 2018 Kültür İçin Alan Projesi "KISACA AVRUPA" film gösterimleri koordinatörü-İzmir
* 2018 "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2019 "Festival International de Sijilmassa" tertip komitesi onur üyesi-Fas
* 2019 "A Digital Tool For Integrating Into The Lessons" - Bursa
* 2019 "65.Oberhausen Internationale Kurzfilmtage" - Almanya
* 2019 Kültür İçin Alan Projesi " AVRUPA'DAN KISA KISA" film gösterimleri koordinatörü-İzmir
* 2019 TÜRSAK ( Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfi ) Disiplin Kurulu Üyesi
* 2019 "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2020 "İki Oda Bir Kısa - Evde Kısa Film Yarışması" Seçici Kurul Üyesi-İzmir
* 2020 "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" Kısa Film Küratörü
* 2020 "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2021 "Cigale Cine-Club" Film Seçici Kurul Üyesi ( Fransa )
* 2021 "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2021 "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" Danışma Kurulu Üyesi.
* 2022 "Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" Düzenleme Kurulu Üyesi
* 2022 "Kültürlerarası Sanat Derneği" Yönetim Kurulu Üyesi-İzmir
* 2022 "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" Seçici Kurulu Üyesi
* 2022 "Antalya 59. Altın Portakal Film Festivali" Belgesel Dalı Seçici Kurul Üyesi


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön